Open Space-metoden

Vill du arrangera möten som leder till handling och resultat? Vill du skapa förutsättningar för lärande och ta tillvara människors engagemang? Vill du utrymme för nyskapande?

Open Space Technology (OST) är en effektiv mötesform som bygger på att ta tillvara deltagarnas engagemang och kunskap för att lösa problem, hitta nya former och skapa handling i organisationen. Tillsammans skapas agenda, en så kallad marknadsplats. Människor får möjlighet att ta ansvar för frågor som de bryr sig om. Det ger deltagarna möjligheten att delta i samtal där de lär eller bidrar. Ett tillfälle att tala med de som är intressanta för mig om det som är viktigt för mig. Allt kopplat till temat för mötet. En form av självorganisering.

Upphovsmannen till metoden är Harison Owen som kort förklarar metoden: ”Sit in a circle, open the market place, get to work”. Deltagarna väljer ämne utifrån intresse och deltar i de diskussioner de känner att de lär eller bidrar. Rapporter skrivs i grupperna av deltagarna själva.

De fyra principerna som gäller för mötet är

1. De som kommer är rätt personer
2. Det som sker är det enda som kan ske
3. Det börjar när det börjar
4. Det är över när det är över

Principerna kombineras med lagen om rörlighet som ger deltagarna möjlighet att själva ansvara för att befinna sig i sammanhang där de känner att de bidrar eller lär. Av respekt för dig själv och andra uppmanas du att följa lagen om de två fötterna ger dig möjligheten att göra. Låt dina fötter ta ansvar för att ta dig till ämnen där du har ditt engagemang. Dessa principer skapar förutsättningar för en öppen och kreativ dialog.
Läs mer>>

Vill du veta mer: kontakta ulrika@ueklund.se