Open Space-metoden, grundkurs

Open Space cirkel

Vill du lära dig en metod som ger möjlighet att skapa effektiva möten och som använder människors potential? Där samtalen sker utifrån det som är viktigt, och där det leder till handling? Metoden kan tillämpas just som en metod eller som ett förhållningssätt.

Efter utbildning är målet att du kan använda metoden och har förståelse för de grundläggande principerna. Lärandet sker genom att prova på. Vi provar bland annat på att ha ett Open Space.

Utbildningen innehåller:

  • Vad är Open Space metoden?
  • När funkar den och när funkar den inte?
  • Hur gör en i praktiken? Vad består ett möte av?
  • Facilitatorns roll
  • Designa ett möte
  • Förberedelser och uppföljning

Anmälan:  till ulrika@ueklund.se

När sex personer är anmälda hittar vi gemensamt ett datum som passar alla.

Utbildningen är en del i The Genuine Contact™ program, som är ett program för att utveckla kompetens och kapacitet inom organisationer för att kunna arbeta med förändring.