Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/91/133591/openspaceseminars.com/public_html/wp-content/themes/crisp/functions/admin-hooks.php on line 160

Peggy Holman

Att utveckla organisationer

Workshop den 24 – 25 augusti

Vad krävs för att se möjligheter där andra ser problem? Hur får du människor att samarbeta för att se vad som är möjligt när det är stora förändringar på gång? Hur du kan locka fram krafterna i förändringsprocesser och ge dem utrymme att växa?

I augusti kommer Peggy Holman till Sverige för att hålla en workshop med utgångspunkt från hennes senaste bok, Engaging Emergence – Turning Upheaval into Opportunity. Under två dagar får du möjlighet att med hjälp av teorier, principer och praktiska metoder lära dig hur du kan använda den kraft som finns i olika förändringssituationer. Du får prova på metoderna Circle Process, Appreciative Inquiry, Conversation café, Learning circle, World Café och Open Space.

Peggy Holman har länge arbetat med mötesmetoden Open Space Technology och intresserat sig för olika former av förändringsprocesser. Hon talar om förändring och kaos som konstanta tillstånd, såväl i naturen som i organisationer och samhällen. Hon menar att det mitt i turbulensen finns frön till nya möjligheter och sammanhang. Genom att lära oss bejaka störningar, obehag och osäkerhet kan vi bygga starkare organisationer och samhällen. Det handlar om att ställa frågor, att bjuda in, att skapa de kreativa förutsättningarna där människor får vara delaktiga i att skapa det nya.

Peggy Holman tror inte på ’Chaos management’ – det är inte möjligt att hantera kaos. Men det är möjligt att förhålla sig till det, att skapa förutsättningar, att lyssna på människor och höra deras förslag till lösningar.

Peggy Holman är konsult, driver företaget Open Circle Company och var en av initiativtagarna till nätverket Journalism That Matters. Hon har varit redaktör för “The Change Handbook – the definitive Resource on Todays Best Methods for Engaging Whole Systems” och ”Engaging Emergence Turning Upheaval into Opportunity”. Båda utgivna på Berett-Koehler Publishers. Läs mer om Peggy Holman på www.peggyholman.com

Tid: 24–25 aug klockan 09:00–17:00

Lokal: Karlavägen 71, vån 5 hos Gestaltpartner
Språk: Peggy talar engelska men vi kan tolka till och från svenska

Kostnad: 5 500 kr per pers + moms

Frågor:

Pernilla Luttropp, telefon: 070 845 67 05

Ulrika Eklund, telefon: 070 699 86 12

Infoblad: Engaging Emergence, den 24 – 25 augusti